La Diputació presenta l’Observatori en Ruta en la Pobla

ruta diputacion

El programa escolar 50/50 i la contractació d’educadors ambientals són altres projectes de la corporació

La Diputació de València celebra el dia de l’Educació Ambiental amb la posada en marxa de ‘l’Observatori en Ruta’, una col·laboració amb la Fundació València Clima i Energia, amb l’objectiu de desplegar en l’àmbit comarcal, i de manera itinerant, l’activitat que la fundació oferix a València.

L’observatori s’ha presentat a la Pobla de Vallbona amb un taller dirigit a l’alumnat de 6é de Primària de El Campés, i un altre a la població adulta «perquè l’educació ambiental ha d’estar present per totarreu, ha de ser permanent i adreçar-se a totes les edats. Hem d’engrescar a tothom tan individual com col·lectivament», ha destacat la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó.

A les sessions també ha assistit el regidor de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramón, qui ha explicat que «en la Fundació Clima i Energiatenim dos equipaments: l’Oficina de l’Energia i l’Observatori del canviclimàtic,ambl’objectiu de conscienciarmediambientalment a la población,amb una trajectòria de deuanys, ambmésde 10.000 visitants i una molt bona valoració. Per aixòcol·laboremamb la Diputació de València per traureesteequipament i apropar-lo alsmunicipis,perquè la ciutadaniaconegaelsproblemes del canviclimàtic i les solucions al seuabast».

‘L’Observatori en Ruta’ es convertixaixíamb un serveid’educació ambiental, a demanda delsmunicipis, mitjançanttallers i activitats sobre estalvi i eficiènciaenergètica, prevenció de residus i reutilització, i consum responsable en centres educatius iassociacions, aixícom en esdeveniments, mercats o fires.

Com explica la vicepresidenta Maria Josep Amigó, «l’educació ambiental ensajuda a replantejar-nos i avaluar la manera en quèvivim en l’actualitat. Per això, en una crisiclimàtica i en un planeta amb recursos finits, la necessitemmés que mai».

colegio la pobla

Una altra iniciativa engegada per segonanyconsecutiudintre de l’estratègia Reacciona és el programa 50/50 en el que participen 60 escoles. Enguanys’hanafegit 22 centres als 38 pioners de l’any 2020.

L’objectiuésreduir el consum, la factura energètica i les emissions en les escolespúbliquesgràcies a la participació de tota la comunitat educativa mitjançantsessionsformativespràctiques sobre estalvienergètic i ús responsable de l’aigua. Sensdubte, el mésimportantésl’aprenentatge de bonshàbits que les xiquetes i elsxiquets acabaran aplicant a les seues cases.

En cada escola es crea un equip, format per alumnes de 5é i 6é de Primària, membres de l’equipdirectiu i del claustre, personal de serveis del centre i representants de l’AMPA., que s’encarrega de diagnosticar el consumenergètic i d’aigua de l’escola, elaborar un plad’estalvi i fer el seguiment de les mesures establides i l’evoluciódelsresultatsobtinguts.

El nom del programa, 50/50, voldir que l’ajuntamentrevertirà a l’escola el 50% de l’estalvieconòmic que es genere en la factura de la llumdurant el curs escolar, i invertiràl’altre 50% en accionsd’eficiènciaenergètica al centre, cosa que generarànousestalvis en anysposteriors.

Contractació de personal

La correcta gestiódelsresidusésfonamental, però no podemlluitar contra el canviclimàticnomésamb el reciclatge, ja que la majoria de les nostresaccionsquotidianes generen un impacte ambientalmolt superior: allò quecomprem, la nostra dieta, d’on ve l’energia queconsumim o comensdesplacem.

Per això, els 38 educadors i educadores ambientals que recorreran les comarques valencianes, 26 a jornada completa i 12 a mitja jornada, també s’ocuparand’informar i formar a la ciutadania sobre l’úseficient i responsable de l’energia i de l’aigua a les llars, les energies renovables, la mobilitat sostenible i l’alimentació de temporada i de proximitat.

Amb una inversió total de més d’un milió d’euros, l’àrea de MediAmbient de la Diputació de Valenciàha subvencionat la contractació a través de les mancomunitats. A més, AVEADS i AVEDAM, les dos associacions valencianes de referència en educació ambiental, estan redactant ahores d’ara una guia metodològica amb recursos i continguts que serà molt útil per als educadors. Aixímateix, en unes setmanes començaran les jornades de formació presencial de 21 hores al personal contractat.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.