Llíria oferta 30 llocs d’ocupació pública per a estabilitzar la plantilla

ayuntamiento lliria
ayuntamiento lliria

Es convocarà el màxim nombre de places que la Llei permet per a reduir la temporalitat

L’ajuntament de Llíria ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública (OPE) de 2018. Segons el tinent alcalde i portaveu de CompromísMoVe, Paco Garcia, el consistori ha tret el màxim nombre de places possibles, un total de 30 llocs de treball que seran coberts de forma definitiva per personal laboral i funcionari.


Aquesta OPE respon, apunta Garcia, a la negociació realitzada amb els sindicats amb representació en el consistori a través de la Mesa General de Negociació. La proposta de totes les parts va ser unànime, convocar tots els processos i tots els llocs de treball que foren possible sobre la base de la Legislació vigent, a excepció d’aquells llocs en els quals els seus ocupants els faltara menys de 10 anys per a la jubilació.


Les limitacions imposades per l’anterior Llei de Montoro impedien que molts d’aquests llocs pogueren ser coberts de forma definitiva, una situació que havia conduït a incrementar la taxa de temporalitat en el consistori de Llíria. Però que amb aquesta acció que CompromísMoVe venia reclamant des de feia temps, es veurà resolta en gran part, afirma Garcia.


Consolidació Policia Local
Un apartat important en la OPE de 2018 ha estat la d’oferir mitjançant el procés de consolidació la cobertura definitiva d’11 places d’Agent de la Policia Local, col·lectiu que comptava amb el major percentatge de precarietat, ja que més d’un 25% dels seus efectius estaven de manera provisional ocupant places amb nomenaments d’interins.


Amb aquest procés i una vegada realitzats els corresponents processos selectius, la plantilla de la Policia Local podrà comptar amb tots els seus efectius com a personal funcionari de carrera, conclou el portaveu de CompromísMove.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.