El PSOE de Llíria s’oposa al canvi d’agent urbanitzador de la UE-14 “perquè es perjudiquen els interessos dels propietaris”

El grup municipal socialista ha mostrat el seu rebuig al canvi d’agent urbanitzador de la UE-14 (espai situat entre la rotonda dels oms i la rotonda de la gerres ibèriques) en favor de VAINDECO SL.

Segons el representats socialistes a Llíria, este canvi suposarà l’augment d’un 15% en les càrregues d’urbanització situant-se en 3.840.176’09 euros més IVA. L’anterior agent urbanitzador era la UTE VIPA-OBRADIS.

Els membres del PSPV-PSOE de Llíria entenem que la millor opció per a Llíria i els propietaris és “resoldre la vinculació jurídica entre l’Ajuntament i l’agent urbanitzador, tornant a començar tot el procés administratiu, donant garanties suficients per a què en un període de temps raonable i amb un pressupost ajustat al mercat, el PAI es desenrotlle de forma satisfactòria per a Llíria”.

Segons el portaveu socialista edetà, Alfred Rodilla, “el 14 de maig de 2008 era el termini de començament de les obres, que mai es van mamprendre. L’agent urbanitzador ni justificà, ni sol·licita cap pròrroga, ni presentà cap proposta de viabilitat del PAI davant l’ajuntament de Llíria. Per tant, l’agent urbanitzador és l’únic responsable en el retard de l’execució del PAI de la UE-14 i de no haver presentat cap informe de viabilitat que pogués ser admés per la corporació”.

Els socialistes recorden que la meitat de la UTE, OBRADIS SL, ha estat declarada en concurs de creditors, la qual cosa ha afectat al conjunt de la UTE, impedint que el PAI de la UE-14 s’haja desenvolupat segons els terminis acordats al conveni. “A més a més, passats dos anys de la declaració del concurs de creditors, OBRADIS SL no ha aportat cap informe de viabilitat emés per l’administrador responsable del concurs. El que abunda més en la responsabilitat de l’agent urbanitzador en l’incompliment del terminis d’execució del PAI”, comenta Rodilla.

Els socialistes recorden que a les BASES Generals dels PAIs (article XXIV), “s’estableix que si un agent un agent urbanitzador es declarat en concurs de creditors, serà motiu suficient per donar extingida la relació jurídica entre l’agent urbanitzador i l’ajuntament de Llíria”. “Per tot açò, estem en contra de la proposta efectuada per l’alcalde de Llíria”, el popular Manuel Izquierdo.

 

No hi han comentaris

Respon

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.