Bétera augmenta un 10,88% el seu pressupost de 2023

bétera

Els Plans d’Ocupació continuen aquest 2023 amb una inversió de més de 900.000 euros

L’Ajuntament de Bétera ha aprovat en sessió extraordinària, per 11 vots a favor del Partit Popular, Mas Camarena-Torre en Conill, Ciutadans i Vox, i 9 vots en contra de Compromís, PSOE i la regidora no adscrita, el Pressupost de 2023 que passa de 23.403.474,10 euros en 2022 a 25.949.181euros. Un augment de més de 2,5 milions d’euros que reforcen l’eficient i eficaç gestió de l’actual equip de govern que manté el deute zero en el Consistori amb uns comptes sanejats i una salut financera òptima de les arques municipals.

“L’eix principal en el qual se sustenta aquest pressupost són els nostres veïns i veïnes. Un Pla financer municipal que millora els serveis municipals, manté les bonificacions fiscals, aposta per l’Ocupació Local, es bolca amb l’Associacionisme i en Drets Socials no deixa a ningú arrere. En definitiva, aquest Pressupost inverteix en el benestar i la qualitat de vida la nostra ciutadania”, ha afirmat l’Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío.

L’increment del pressupost en un 10,88%, malgrat mantindre la baixada d’impostos, és degut a una major recaptació d’impostos directes i en patrimoni municipal del sòl però a més i, tal com ha indicat el regidor d’Hisenda, Manuel Pérez “es recapta més perquè més del 90% dels contribuents de Bétera està complint amb les seues obligacions tributàries, la qual cosa és una dada significativa a ressenyar i a agrair perquè entre tots fem una Bétera millor”. D’aquesta manera, es dona un augment del 10% en els ingressos per impostos directes i del 17% dels impostos indirectes.

L’esforç inversor en aquest ambiciós pressupost creix en els serveis de neteja, parcs i jardins, recollida de residus i senyalització viària sent aquests uns serveis fonamentals per a mantindre Bétera en les millors condicions. “Seguint la campanya de Medi Ambient BETnovaERA, amb aquests renovats serveis públics s’obri una nova era que farà de Bétera una població millor, més neta i cuidada”, ha destacat el regidor d’Hisenda, Manuel Pérez.

En aquesta línia, i respecte a l’exercici anterior, la partida de despesa corrent ha augmentat en un 18,33%, més d’1.396.010 euros, que van destinats a la nova licitació de recollida de residus i neteja viària que augmenta tant els efectius materials com de personal i que permet als veïns i veïnes establir nous hàbits de recollida més ecològics i respectuosos amb el medi ambient. Un servei fonamental que a més es veu reforçat amb la neteja viària i amb el nou contracte de Parcs i Jardins que atén noves zones verdes i de jocs per al gaudi de la ciutadania.

Així mateix s’ha incorporat a la partida pressupostària el Pla de Senyalització Viària que ja ha començat i a través del qual es pintarà tota la senyalització horitzontal i es renovarà la vertical, que així ho requerisca, a la recerca d’una major seguretat viària en el municipi.

“Una de les nostres prioritats a l’hora d’elaborar aquest pressupost ha sigut incrementar aquestes partides destinades a millorar els serveis que es prestaven atenent la situació real de Bétera, donant solucions i buscant la qualitat d’aquests”, ha indicat el regidor d’Hisenda.

Augment de la despesa social

La despesa social és una altra de les partides que més augmenta en el Pressupost amb una partida d’ajudes directes que frega els 500.000 euros igual que el suport a l’associacionisme i els esportistes locals que es manté, un any més perquè “treballar colze a colze amb el nostre teixit associatiu ens fa més forts”.

Tot això sabent que l’Ajuntament de Bétera treballa en la consecució de projectes europeus que continuen aportant al municipi oportunitats.

Al seu torn, Manuel Pérez, ha volgut destacar “la partida destinada a Creu Roja que ens permetrà reforçar el treball de la regidoria de Drets Socials arribant junts més lluny, als què més ens necessiten”.

Un 25% més d’inversions

Les inversions augmenten en aquest Pressupost en un 25% arribant als 2’6 milions d’euros i centrant-se en infraestructures tan necessàries com el nou Centre Cívic, les millores del Poliesportiu, la construcció del Espai Jove i d’Igualtat i el Pla Municipal de Pavimentat que ha començat recentment i que pavimentarà un total de 81.941 metres quadrats repartits en vials del nucli urbà i urbanitzacions per a adequar la xarxa viària municipal i guanyar en seguretat, mobilitat i accessibilitat.

A més, cal destacar que està pendent la incorporació del romanent que permetrà donar continuïtat a projectes de 2022 així com la posada en marxa de noves inversions.

Aposta continuista per l’Ocupació

Una altra de les fermes apostes de l’equip de govern és amb la formació i l’ocupació, per això, ha destinat més de 900.000 euros a Plans d’Ocupació que promouen l’accés al món laboral dels qui més el necessiten en el municipi.

“És una aposta continuista que duem a terme el primer any de legislatura i que ha permés que els nostres veïns i veïnes tinguen majors oportunitats laborals”, ha explicat el regidor.

Despesa de personal

S’ha incrementat en un 5,4% la despesa de personal, d’una banda generant llocs estructurals en l’àrea de Drets Socials que permeten oferir als veïns i veïnes, que més ho necessiten, professionals qualificats i altament formats. I per una altra, aprovant el Reglament de Productivitat que, per primera vegada, retribuirà als treballadors arranjament a llei i de manera objectiva.

En conclusió, i segons ha assenyalat Elia Verdevío, “és un pressupost que respon a les necessitats dels beterans i beteranes i que permet a Bétera continuar avançant”.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà