L’Eliana neteja 35.000 m² de solars i parcel·les municipals

El termini per a la neteja obligatòria està obert fins al 31 de maig

L’Ajuntament ha començat a netejar aquesta setmana els solars i les parcel·les de la seua propietat per a donar compliment al que s’estableix en l’Ordenança Municipal Reguladora de les normes bàsiques de neteja i tancament en vigor. Els treballs, en els quals ha invertit 17.500 euros, finalitzaran en el termini de dues setmanes i en tot cas abans del 31 de maig.

En concret, consistiran en el desbrossament de la superfície mitjançant tractor amb suport de desbrossament manual i s’aprofitarà també per a realitzar les reparacions dels tancaments que siguen necessàries. L’Ajuntament en aquest moment compta amb 26 solars distribuïts pel municipi, amb una superfície total a netejar de 34.500 m².

Obligatorietat per a les persones propietàries

El Consistori recorda a les persones propietàries l’obligació de mantindre’ls en condicions de seguretat, ornament i nets de runes, residus de tota mena i vegetació espontània amb altura superior a 40 centímetres. En tot cas la neteja haurà d’efectuar-se obligatòriament una vegada a l’any, entre els mesos de març i maig.

Una vegada transcorregut aquest període i si el solar o la parcel·la incompleix les condicions fixades, s’iniciarà un procediment sancionador, podent-se considerar l’incompliment d’aquesta obligació com a infracció lleu, sancionada amb una multa de fins a 1.500 euros. Encara que s’haguera realitzat l’actuació anual, si la parcel·la o solar contravé en qualsevol moment les condicions indicades, es podrà igualment requerir a la persona propietària perquè procedisca a la seua neteja.

Finalment, segons les normes que regulen el text de l’ordenança, hauran de mantindre’s tots els elements vegetals degudament retallats, sense envair la via pública i sense obstaculitzar l’accessibilitat de vianants i vehicles en voreres o calçades. L’incompliment d’aquesta obligació pot ser considerada infracció lleu, sancionada amb una multa de fins a 750 euros.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà