L’Ajuntament de Llíria té pendents de cobrament més de 480.000 euros en impostos i multes de trànsit, denúncia la ‘Coalició Compromís’

Representants de la ‘Coalició Compromís’ de Llíria han denunciat que l’Ajuntament edetà “té pendent d’ingressar més de 480.000 euros en concepte de multes de trànsit i rebuts d’impostos municipals des de l’any passat”. 

José García

Segons asseguren fonts d’esta formació, “a gravetat de l’assumpte ha portat fins i tot a haver de publicar en el butlletí oficial de la província (BOP) a fi de cobrar-ho per via executiva”. La xifra de rebuts pendents de cobrament s’aproxima a 2.400.

Impostos i taxes municipals
La part dels impostos i les taxes municipals supera els 390.000 euros en total per ingressar arran dels vora 2.400 rebuts que ha tramés l’ajuntament des de principis d’any. Així, molts dels ingressos pendents fan referència al fem, el clavegueram, les quotes d’urbanització, els impostos de béns immobles (IBI), els impostos dels vehicles i taxes dels guals o per ocupació de via pública, entre d’altres.

En este mateix apartat, cal subratllar que els impostos pendents no són sols de l’any passat (2010) sinó que també s’arrosseguen una quantitat anterior dels anys 2007, 2008 i 2009. Els deutors són habitants de Llíria però també altres propietaris dels pobles de les rodalies i, fins i tot, de diverses ciutats espanyoles. En molts casos es tracta d’empreses constructores, promotores, immobiliàries o comunitats de propietaris. Alguns d’ells arriben a tindre deutes que superen els 1.000 euros cadascun.

Segons el candidat a l’alcaldia de Llíria per la ‘Coalició Compromís’, Paco García, “l’actual equip de govern, del Partit Popular, han demostrat amb escreix que són uns pèssims gestors econòmics i que no han sabut fer front a l’actual situació de crisi, on centenars de famílies han deixat de tindre ingressos i poder fer front als tributs locals. Un exemple clar és la imposició de quotes urbanístiques i impostos, que s’han quedat impagades per greu situació econòmica i laboral per la que travessen mols ciutadans de la localitat”.

Paco García ha afegit que “480.000 euros són una quantitat molt elevada per a les arques municipals” i ha exigit que “es pose major cura en fer el treball amb major eficiència i eficàcia”.

Denúncies de trànsit
Pel que fa a les denúncies de trànsit, la quantitat de diners que té pendents d’ingressar l’ajuntament arriba fins els 89.000 euros, en més de 1.200 denúncies imposades pels agents de la policia local i que, a hores d’ara, encara no s’han ingressat.

La majoria d’elles no s’ha aconseguit notificar-les als seus infractors o, en altres casos, es demana als propietaris dels vehicles denunciats el nom dels conductors en el moment de la infracció, tant persones particulars com empreses.

La quantitat dels rebuts de les denúncies de trànsit dels infractors oscil·la entre els 20 i els 200 euros, segons la gravetat les accions prohibides. Com en el cas anterior, hi ha molts exemples de conductors de fora de Llíria, de la comarca i d’altres ciutats espanyoles que han infringit el codi de circulació pels carrers edetans o en alguns indrets del seu terme municipal.

No hi han comentaris

Respondre

Your email address will not be published.