Reclamen l’elaboració d’un estudi que acredite l’estat de la xarxa d’aigua potable a Llíria

El Camp de Túria
A Llíria, asseguren des de la ‘Coalició Compromís’, “encara queden prou trams, dins de la xarxa públic d’abastament d’aigua, amb tubs de fibrociment, molts dels quals pateixen rotures de forma periòdica”. És per això que, a este partit polític, demanen que es faça un estudi per saber on es troven eixos tubs i se substituïsquen per altres.

José García

Una de les regidores de la ‘Coalició Compromís’ a l’Ajuntament de Llíria, Inma Riera, apunta que la legislació actual estableix que “és responsabilitat dels municipis assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol ‘xarxa de distribució’ en el seu àmbit territorial siga apta per al consum en el punt d’entrega al consumidor”.

Afegeix Riera que la ‘xarxa de distribució’ és el conjunt de canonades dissenyades per a la distribució de l’aigua de consum humà des de l’ETAP (estació d’aigua potable) o des del dipòsits fins a la connexió de l’usuari.

Riera apunta a diversos organismes mèdics internacionals, els quals han determinat què els productes relacionats amb l’amiant, com les canonades de fibrociment, “provoquen càncer amb una elevada mortalitat i per això, des de 2002, s’ha prohibit el seu ús a Espanya”.

També recorda esta regidora que “és obligatòria la seua retirada si no es troben en bon estat; a més, en la normativa que ho regula, s’obliga a que, abans de 2012 es duguen a terme les reformes i adaptacions necessàries en les xarxes de distribució d’aigua potable”.

Per tot açò, des de la ‘Coalició Compromís’ s’ha proposat que, per preservar la qualitat del servei i la salut pública, es demana que l’Ajuntament sol·licite al l’empresa subministradora d’aigua potable que faça un estudi de la ‘xarxa de distribució’, tant al casc urbà com a les urbanitzacions, “per determinar si són o no de fibrociment i, en cas afirmatiu, quiné s el seu estat d’ús”.

“L’objectiu és que, si no están en condicions les canonades, es procedisca a la realització d’una substitució per a complir amb les exigències sanitàries i de qualitat contingudes en la legislació competent”, conclou Riera.

 

No hi han comentaris

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà