Critiques de la Coalició Compromís cap a la renovació de l’agent urbanitzador del sector UE 47 – La Sima

El portaveu de la Coalició Compromís a Llíria, Paco García, ha criticat l’equip de govern després que els seus edils hagen votat a favor d’una pròrroga de 6 mesos a favor de l’agent urbanizador del sector UE 47 – La Sima. El projecte hauria d’haver finalitzat el passat 5 de gener i no ha sigut fins a març quan se li ha concedit  una “ampliació de termini”.

José García

Paco Garcia, portaveu de la formació política opositora Coalició Compromís critica a l’equip de govern i, en especial, a l’edil de Hisenda (Reme Mazzolari) per les formes emprades per els dirigents local per allargar en 6 mesos més el termini per finalitzar les obres d’urbanització del sector UE 47 – La Sima.

Eixes obres estava previst que finalitzaren en un termini de 10 mesos, segons quedà fixat al conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de Llíria i el propi agent urbanitzador el passat 29 de juliol de 2011, i en l’acta de replanteig s’establia que eixes obre començaven el 5 de maig de 2012 i anaven a finalizar el 5 de març de 2013. Les obres, no obstant això, encara no están executades més que en un 60% del total projectat.

Les critiques cap a l’equip de govern no només parlen de l’incompliment de l’agent urbanitzador a l’hora d’executar les obres en els terminis de temps estipulats al conveni urbanístic: també denuncien que l’equip de govern ha ‘prorrogat’ eixe termini de temps (en 6 mésos més) emprant “una nova figura, que anomenen ‘ampliació de termini’, que no recull la Llei de Contractes del Sector Públic”. Eixe periòde afegit de 6 mesos va obtindre els 6 vots de l’equip de govern (del PP) i les 4 abstencions de l’oposició a Llíria (PSOE, Coalició Compromís i EUPV).

Segons el portaveu edetà de la Coalició Compromís, el que hauria de fer el consistori llirià és “aplicar les penalitat i sancions que contempla el contracte/conveni urbanístic que l’empresa adjudicatària es va comprometre a complir”. Recorda Garcia que a eixe acord es fixava entre un 0,20 per 1.000 i un 1 per 1.000 del preu total del contracte la càrrega que deu suportar l’empresa concesionaria per cada dia de demora.

Hi ha més quixes per part del representant d’eixa formació política: “A la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de noviembre, s’estableix que l’ampliació dels terminis no pot superar la meitat dels termini establert al contracte previ; pero ara s’amplia a 6 mesos un contracte de 10 mesos, quan per llei no pot allargar-se més que 5 mesos eixa pròrroga”.

“De la mateixa manera, en eixa llei es diu que l’ampliació de termini només es pot produir si la petició es produeix abans del venciment del termini establer al conveni. I com que el termini d’execució de les obres va concloure el dia 5 de gener de 2013 i la primera petició de pròrroga per part de l’agent urbanitzador de la UE 47 – La Sima va ser el 25 de gener de 2013, la pretensió de voler ampliar els terminis d’execució en 6 mesos estan fora de la legalitat”, afig Garcia.

Segons apunta el portaveu de la Coalició Compromís a Llíria, “és incomprensible cóm es vol afavorir a un agent urbanitzador que no ha pagat a l’Ajuntament les indemnitzacions previstes en este sector per drets d’adjudicació amb un import proper als 165.000 euros, després d’haver-li adjudicat un contracte pròxim als 2 milions d’euros”.

Davant esta situació, el grup ecosocialista reclama “iniciar un expedient sancionador per incompliment del contracte i que l’empresa adjudicatària finalitze les obres per a no causar més danys i perjudicis als veïns i propietaris de sòl, després d’haver-li advertit una major demora en la finalització de les obres serà causa d’imposició de penalitats”.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà