Riba-roja destina 6.000 euros a projectes i programes de protecció animal

l'eliana perros

Valorarà els estudis o campanyes d’informació i sensibilització d’interés soci-sanitari d’atenció animal

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat les bases per a la concessió de les ajudes econòmiques corresponents per a finançar els projectes i programes de protecció i defensa dels animals, amb una partida pressupostària fixada en un total de 6.000 euros. La Junta de Govern local ha fixat els criteris estipulats per a la concessió d’aquesta mena d’ajudes.

L’objectiu municipal és fomentar i donar suport als esforços que a Riba-roja de Túria es gesten per part d’associacions i entitats privades per a contribuir a crear un clima de col·laboració favorable en la localitat. Aquestes bases municipals respecten, a més, l’actual normativa vigent en la localitat en matèria de tramitació de subvencions a particulars i entitats sense ànim de lucre.

Entre els projectes de protecció animal de Riba-roja de Túria que es valoraran destaquen aquells estudis o campanyes d’informació i sensibilització d’interés soci-sanitari d’atenció animal. També es preveuen els programes de voluntariat sobre adopció d’animals o disminució d’animals abandonats o jornades d’interacció amb animals de companyia.

També es valoraran els programes de col·laboració amb l’ajuntament, altres associacions, institucions del municipi, la repercussió a l’entorn del centre o en el barri. Els programes presentats s’estudiaran, a més, els programes de voluntariat en el centre de protecció animal i, finalment, es tindran en compte les jornades d’interacció amb animals en context de teràpia.

Les sol·licituds rebudes sobre aquesta matèria es valoraran d’acord amb la documentació aportada a aquest efecte en el termini establit, arranjament als informes emesos pels serveis tècnics corresponents i a les possibilitats econòmiques possibles. El servei competent establirà els imports exactes que es concedirà a cada projecte i programa mitjançant una argumentació d’aquesta. L’import no podrà excedir, en cap cas, el cost de l’activitat que es desenvolupe.

La Junta de Govern Local de Riba-roja de Túria es pronunciarà sobre la concessió o el rebuig de la sol·licitud del projecte o programa a subvencionar en un període màxim de dos mesos. Transcorregut aquest termini temporal sense que l’ajuntament s’haja pronunciat referent a forma explícita es considerarà que la mateixa té, per tant, un caràcter desestimatori.

La quantia de la subvenció global, fixada en un total de 6.000 euros, es distribuirà de manera equitativa entre les associacions que desenvolupen les seues activitats de protecció animal, de manera que les entitats que desenvolupen el seu programa de protecció de la salut dels gossos percebran fins al 50% de la subvenció i aquells el programa de protecció dels quals de la salut estiga enfocat als gats percebran un altre 50% de la subvenció. Les entitats tindran de termini fins al 15 de febrer per a sol·licitar les ajudes.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha assenyalat “l’esforç realitzat durant els últims anys per part de l’ajuntament per a finançar aquells programes i projectes de protecció dels animals que ha rebut una notable resposta per part de les entitats i associacions de la localitat i, per això, des de l’equip de govern continuarem amb la mateixa ajuda”.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà