Sant Antoni de Benaixeve llança una enquesta a la ciutadania

CarreteraSAB

Aquest Estudi d’Integració Paisatgística valora la incidència que poden tindre en el paisatge les actuacions

L’Ajuntament de Sant Antoni de Benaixeve es troba tramitant la modificació puntual de l’ordenació prevista en el Pla General de la unitat d’execució Nº7. La modificació puntual que s’hi planteja està sotmesa a avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada i, per tant, ha de garantir que es preserve i es potencie la qualitat del paisatge tenint en compte els elements culturals que s’hi troben, tant dins del seu àmbit com en l’entorn pròxim mitjançant un Estudi d’Integració Paisatgística.

Aquest Estudi d’Integració Paisatgística valora la incidència que poden tindre en el paisatge les actuacions que es duguen a terme en el territori, i permet realitzar aquesta valoració a través de criteris tècnics i de les aportacions de la ciutadania. És per això que els tècnics municipals necessiten realitzar una enquesta a la població de Sant Antoni de Benaixeve.

Enllaç a l’enquesta: http://www.sanantoniodebenageber.com/files/52054

Termini de participació: 30 dies naturals des de hui

Poden participar persones de totes les edats. Poden ser residents habituals o visitants. L’enquesta és anònima.

L’enquesta és necessària per a introduir la perspectiva de gènere en totes les determinacions que afecten la planificació urbanística, des del seu inici fins a la seua execució i desenvolupament.

L’objectiu és aconseguir una ordenació del territori que incorpore les necessitats i aspiracions de qualsevol persona, independentment del seu gènere i condició. En aquest sentit, l’Estudi d’Integració Paisatgística de Sant Antoni de Benaixeve ha de tindre en compte la diversitat de població que pot veure’s afectada considerant aspectes com ara el sexe, edat, estat de salut o qualsevol altra condició social o personal.  

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà