Comerç local, el motor de l'Economia dels pobles

L’hospital Arnau de Vilanova obri noves sales blanques de farmàcia

Destinades a la preparació de medicaments estèrils

L’Hospital Arnau de Vilanova ha adequat els espais per a sales blanques del servei de Farmàcia, destinades a la preparació de medicaments estèrils, la qual cosa ha suposat una inversió de prop d’un milió d’euros.

Aquesta innovació ha suposat una inversió per al Departament destinada a l’adequació dels espais de 780.000 euros, i de 180.000 euros en la dotació de l’equipament necessari per a les noves instal·lacions.

Amb la posada en marxa de les sales blanques per a la preparació de medicaments es garanteix que els medicaments que en elles s’elaboren per als pacients compleixen amb el màxim grau de qualitat que permet el coneixement científic i amb la màxima protecció per als professionals i el medi ambient.

Paràmetres com la temperatura, la pressió i la humitat són constantment monitorats i s’aconsegueix que el nombre de partícules generades, introduïdes i existents en aquestes sales siga sempre el mínim possible, garantint l’exclusió microbiana per a previndre la contaminació de materials estèrils i superfícies asèptiques.

La superfície sobre la qual s’ha realitzat la intervenció és de 95,2 metres quadrats, que se situen dins de l’espai de l’actual servei de Farmàcia.

La superfície s’ha dividit en una cambra frigorífica, una resclosa de citostàtics, una sala de preparació citostàtics, una resclosa de parenterals, una sala de preparació de parenterals, una resclosa d’accés personal, una presala, accés de magatzem i magatzem de material.

Amb la posada en funcionament de les sales blanques per a la preparació de medicaments estèrils, i tenint sempre com a objectiu la seguretat dels pacients, es garanteix que els medicaments que en elles s’elaboren compleixen amb els estàndards més exigents de seguretat i qualitat, en relació amb les Guies de Bones Pràctiques en la Preparació i Manipulació de Medicaments en la Comunitat Valenciana.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà