L’AVL dóna el vist i plau al topònim de Nàquera en valencià

naquera

El nom del municipi serà oficial tant en castellà com en valencià

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha emés l’informe favorable sobre l’alteració del nom del municipi de Nàquera que serà oficial tant en castellà com en valencià. Segons l’Acadèmia, la denominació actual en castellà “no s’adequa a la tradició històrica ni lingüística del poble” de Camp de Túria.

L’informe del president de la secció d’Onomàstica de l’AVL, Emili Casanova, assenyala que la denominació actual de Náquera, on consta una única forma en castellà «no s’adequa a la tradició històrica ni lingüística del poble» de Camp de Túria. En canvi, la denominació bilingüe proposta està prevista a la llei. La forma valenciana ha de portar accent gràfic greu en la primera vocal d’acord amb l’ortografia de l’AVL ja que és una paraula esdrúixola.

D’altra banda, l’informe detalla que el topònim procedeix de la forma llatina Nacara relacionada amb l’arrel àrab naqr o naqara ‘forat, excavació o mina’.

Finalment, l’informe considera que l’ortografia que correspon a la forma valenciana del topònim és Nàquera, de manera que el nom bilingüe adequat és ‘Nàquera, Náquera’.

El procediment per a l’alteració del nom del municipi regularitzant el mateix en la seua forma en valencià es va iniciar al novembre de 2016 per una provindència de l’alcaldia a instàncies de la Direcció General d’Administració Local que en un requeriment instava l’Ajuntament a pronunciar-se sobre la denominació actual del municipi, oficialment Náquera, en castellà, «vista la utilització de la nomenclatura en valencià que habitualment fa servir el consistori en la seva documentació oficial».

El canvi de denominació del municipi ha de ser aprovat per decret del Consell, a instàncies de la corporació, mitjançant acord plenari adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres i amb l’informe previ de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Un cop emés aquest informe de l’AVL, el ple municipal de novembre ha aprovat per unanimitat de tots els grups el canvi de denominació.

En l’informe municipal de novembre de l’any passat es justifica que tant l’administració local com «la societat civil del municipi utilitzen indistintament les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana en la seua comunicació, cosa que es fa extensible a la doble denominació Náquera / Nàquera per a referir-se al municipi, el que es mostra més adequat a la seua tradició històrica i realitat lingüística «.

El mateix document recorda que la llei d’ús i ensenyament del valencià, atenent a criteris històrics, declara Nàquera com a terme municipal de predomini lingüístic valencià, i per tant resulta més adequat el seu doble ús.

No hi han comentaris

Deixar un comentari

El vostre correu no es publicarà.