Riba-roja desisteix d’executar el PAI de la Pedrera

pleno ribarroja

Per no esmenar-se les objeccions de la Generalitat formulades en 2011

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja ha aprovat per unanimitat de tots els grups el desistiment definitiu del PAI de la Pedrera destinat a sòl classificat com a industrial en l’àrea aquest del terme municipal després de no haver-se esmenat els diversos requeriments i les objeccions formulades per la Generalitat Valenciana l’any 2011.

L’ajuntament notificarà l’acord plenari a l’única empresa aspirant a la condició d’agent urbanitzador en el citat programa urbanístic.

L’inici d’aquest procediment administratiu es remunta a l’any 2009 quan el ple municipal d’aquell moment va aprovar el programa d’actuació integrada (PAI) denominat “La Pedrera” que incorporava el document justificatiu i un pla parcial per al seu desenvolupament al mateix temps que es designava l’empresa encarregada de la urbanització de la zona en la qual estava inclòs aquest pla.

L’aprovació d’aquest PAI contemplava la reclassificació del sòl no urbanitzable dels 191.394 metres quadrats dels quals constava aquest pla urbanístic en sòl industrial per a dur-lo a terme, situat en l’àrea aquest del terme municipal de Riba-roja de Túria. L’ajuntament redactava la resta de documents necessaris per a l’aprovació definitiva del programa, és a dir, l’homologació i el pla parcial corresponent.

No obstant això, la Generalitat Valenciana, encarregada de l’aprovació definitiva, va remetre al juny de 2011 un document oficial sobre les mancances que impedien l’aprovació definitiva del document que, prèviament, havia entregat l’Ajuntament de Riba-roja de Túria a instàncies de l’empresa promotora del projecte urbanístic i instava l’administració local a esmenar-les. El Servei Territorial d’Urbanisme, dependent de la Generalitat Valenciana, comunicava, finalment, que el projecte urbanístic es donava per desistit en la seua aprovació definitiva del document de justificació de la integració territorial i pla parcial “La Pedrera” de Riba-roja de Túria, a més de declarar “conclús el procediment” i arxivava de manera definitiva aquest expedient.

En la resolució d’aquest procés final es constataven les raons sobre la falta d’esmena de les deficiències o la no aportació de la documentació complementària requerida en el termini concedit sobre aquest tema per part de la Generalitat Valenciana. La mercantil promotora manifestava la “inviabilitat de l’execució del sector industrial des del punt de vista econòmic per a l’agent urbanitzador i els altres propietaris del sòl, així com des del punt de vista tècnic”.

Finalment, l’empresa promotora del projecte urbanístic a la Pedrera sol·licita la devolució de la garantia econòmica que en el seu moment va depositar per al compliment de l’alternativa tècnica del pla parcial i que està xifrada en un total de 204.000 euros en total després del desistiment del programa. Les dues objeccions no esmenades estaven centrades en la revisió PGOU ja que el pla parcial afectava directrius definitòries de l’estratègia d’evolució urbana i el sotmetiment del programa a avaluació ambiental estratègica.

L’alcalde Robert Raga, ha lamentat que l’aprovació del programa urbanístic a la Pedrera “va suposar efectes molt negatius per al desenvolupament territorial i econòmic del nostre municipi ja que no es va dissenyar correctament i va provocar que algunes empreses no pogueren ampliar les seues instal·lacions i van haver de marxar-se a altres municipis davant els inconvenients plantejats”.

 

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà