Riba-roja assumirà la gestió del PAI Vella 8 paralitzat des del 2006

El ple imposa una penalització a l’empresa adjudicatària de 24.383 euros per danys i perjudicis

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern del PSPV, a més de Compromís i d’EU-Podem la resolució d’ofici de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador de la unitat d’execució Vella 8 pels reiterats incompliments de la mercantil que hauria d’haver-los dut a terme.

La sessió plenària ha aprovat, a més, altres mesures com la imposició d’una indemnització econòmica de 24.383 euros a l’empresa adjudicatària de l’actuació urbanística en concepte de danys i perjudicis i ha acordat l’execució de l’aval bancari que va depositar en el seu moment la mercantil privada en virtut del conveni subscrit en el seu moment per de 60.764 euros.

El ple ha donat llum verda també a l’aprovació d’una garantia complementària de la unitat d’execució per un muntant global de 21.237 euros a l’empresa mercantil perquè en el seu moment va realitzar una retaxació de les obres d’actuació quantificades en un augment de fins al 26’65% sobre el valor inicial amb el beneplàcit del consistori, però, en canvi, no es va ampliar la corresponent garantia.

El PAI Vella 8 va ser adjudicat al desembre de 2005 a través del corresponent conveni urbanístic entre totes dues parts i amb el compromís de la mercantil d’executar les obres en un màxim de tres anys Per al projecte d’urbanització es concedia un termini d’un mes a comptar des de l’adjudicació i per al projecte de reparcel·lació s’atorgaven sis mesos com a màxim.

L’empresa va formalitzar al febrer de 2007 sengles avals bancaris per 8.381 i 52.383 euros, respectivament, de manera que s’aconsegueixen els 60.764 euros en total, tal com consta en el conveni subscrit. No obstant això, l’empresa va sol·licitar al juliol de 2008 una retaxació automàtica de les obres que s’havien de dur a terme en l’actuació amb un increment global del 26’65%, si bé no es constitueix una garantia econòmica complementària sobre aquest tema.

No obstant això, malgrat la concessió de les noves càrregues urbanístiques que passaria a percebre l’empresa en concepte de les obres d’urbanització del PAI Vella 8, les obres no s’han dut a terme malgrat els terminis legal establits en el conveni.

Per això, l’Ajuntament va requerir a la mercantil al juny de 2020 perquè aportara un pla de treball en un termini d’un mes amb l’objectiu de garantir la completa urbanització de la unitat d’execució i l’empresa mai va respondre al requeriment.

Els informes tècnics municipals constaten que “una demora injustificada en el compliment dels terminis fixats per part de l’urbanitzador” i, a més, troben “una inactivitat injustificada de l’urbanitzador malgrat els requeriments per part de l’ajuntament per a la finalització de les obres”, a més d’haver sigut declarat el concurs voluntari de creditors de l’urbanitzador.

Els mateixos informes subratllen que no concorre “cap circumstància aliena o causa de força major que justifique els incompliments de l’urbanitzador posat de manifest, per la qual cosa ens trobem davant un incompliment culpable de l’urbanitzador”. Per això, es recull la confiscació de les garanties econòmiques depositades en el seu moment per l’urbanitzador, així com les garanties prestades.

L’alcalde Robert Raga ha lamentat que actualment “encara estem resolentels problemes heretats per la mala praxi del PP desenvolupada durant l’època del boom immobiliari en el qual van proliferar els ‘pelotazo’s urbanístics de determinades empreses i que ara ens obliguen a destinar recursos econòmics i humans a resoldre aquesta situació”. 


Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà