Loriguilla aprova el desenvolupament del sector I-11 del seu polígon industrial

poligono Loriguilla

L’empresa SEOM serà l’agent urbanitzador

El ple de l’Ajuntament de Loriguilla ha aprovat per unanimitat la programació per gestió indirecta del desenvolupament del sector I-11 del sòl urbanitzable industrial del municipi.

En el mateix punt i ordre del dia es va assignar l’agent urbanitzador responsable de la gestió necessària per a l’execució d’aquesta actuació urbanitzadora, que serà la mercantil SEOM S.L.

Tot això passarà a exposar-se en els mitjans públics habituals per a la seua lectura i possible al·legacions, i transcorregut el temps preceptiu marcat per Llei es publicarà definitiu en el DOGV.

Al ple extraordinari celebrat ahir van assistir molts dels veïns interessats per la gestió dels sectors, comprovant que, amb aquest pas previ, Loriguilla inicia definitivament el desenvolupament dels sectors I-11 i I-12 del polígon industrial.

Comentaris tancats

Respondre

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà